สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปทุมวัน ขอขอบคุณ สีเบเยอร์ ที่ให้การสนับสนุนสีเบเยอร์ ในการออกค่ายอาสา ฯ

สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปทุมวัน ขอขอบคุณ สีเบเยอร์ ที่ให้การสนับสนุนสีเบเยอร์ ในการออกค่ายอาสา

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
“เมคคาทรอนิกส์ร่วมใจปี 63”
ณ โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว และวัดไผ่คอกวัว หมู่ที่ 11 บ้านไผ่คอกวัว ตำบล บางเลน อำเภอ บางเลน จังหวัด นครปฐม 73130
โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ก.ค-2 ส.ค.นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *