งานครบรอบ 90 ปี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ดำเนินการจัดกิจกรรม วันครบรอบ 90 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรยุทธ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่รักเคารพกราบไหว้ของชาวปทุมวัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับและร่วมพิธี
จากนั้นประธานองคมนตรี ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการต่างๆ อาทิ นิทรรศการโครงการจัดสร้างหอเทิดพระเกียรติและประวัติศาสตร์ช่างกลปทุมวัน และโครงการรถยนต์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน (EV) บริเวณชั้นที่ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และภายในห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีการแสดงนิทรรศการทีมฟุตบอลสโมสรดรากอนปทุมวัน นิทรรศการการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันฯ โดยคณาจารย์และนักวิจัย ทั้งนี้ประธานองคมนตรีได้พบปะกับนักเรียนชายขอบที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งพลเอก สุรยุทธ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ได้มุ่งเน้นและให้ความสำคัญแก่การศึกษาของเยาวชนเป็นอน่างมาก
งานครบรอบวันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดขึ้นทุกวันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี อันก่อตั้งโรงเรียนอาชีพช่างกล ในวันที่ 1 สิงหาคม 2475 และในปี 2565 สถาบันฯ ได้ครบรอบ 90 ปี บริบูรณ์ ในงานนี้เป็นวันที่เหล่าอาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ได้พบปะ ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นวันแห่งการคืนสู่เหย้าและวันแห่งความรัก มิตรภาพ และระลึกถึงความทรงจำที่ดีร่วมกัน
ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำหนักงานอธิการบดี
ภาพจาก : ศิษย์เก่า l กรรมการฝ่าายประชาสัมพันธ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *