สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เข้าร่วมงาน เปิดบ้านอาชีวะยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ EEC

งานเปิดบ้านอาชีวะยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ EEC วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้อำนวยการกอง ผอ.โรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง หัวหน้าส่วนราชการ

Read more

โครงการกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพห้องเรียนพิเศษเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยทินรามิทรภักดี)

นายศักดิ์ชัย พิศาลผล นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพห้องเรียนพิเศษเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยทินรามิทรภักดี) โดยมีนางสาวอรุณี จริญจิตรกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภักดี) เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผศ.ดร.เสกสรร ไชยจิตต์

Read more

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

>>คลิก << แบบฟอร์มสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2566  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เปิดรับสมัตรสำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับ “มัธยมศึกษา” “ปวช.” และ “ปวส.” โดยเปิดสอนทั้งในแผนการเรียนภาคปกติ (เรียน วันจันทร์-ศุกร์) และภาคพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในกลุ่มอุตสาหกรรม (เรียน วันเสาร์-อาทิตย์) ผู้ที่เข้าศึกษาจะได้เรียนรู้และศึกษาวิทยาการผสมผสานเกี่ยวกับ เครื่องกล

Read more

งานครบรอบ 90 ปี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ดำเนินการจัดกิจกรรม วันครบรอบ 90 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรยุทธ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่รักเคารพกราบไหว้ของชาวปทุมวัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์

Read more

ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2565

ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 รอบชิงชนะเลิศ ณ MCC Hall เดอะมอลล์บางกะปิ เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันการหุ่นยนต์ รายการ “ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับอุดมศึกษา ประจำปี

Read more

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอเชิญชมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 ณ MCC Hall เดอะมอลล์บางกะปิ

Read more

เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม ในโครงการอบบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและวิเคราะห์ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐานด้วยซอฟต์แวร์ Solidworks Simulation

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินโครงการอมรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและวิเคราะห์ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐานด้วยซอฟต์แวร์ Solidworks Simulation ให้กับนักศึกษา ประชาชน สถานประกอบการและผู้สนใจจำนวน 20 คน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสแกน QR code เพื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียนหรือคลิ้กลิ้งก์ด้านล่างเพื่อเข้าสูหน้าลงทะเบียนสมัครฯ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ  

Read more

รับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

>>คลิก << แบบฟอร์มสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2565  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ได้เปิดรับสมัตรสำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ปวช. และ ปวส. โดยเปิดสอนทั้งในแผนการเรียนภาคปกติ (เรียน วันจันทร์-ศุกร์) และภาคพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในกลุ่มอุตสาหกรรม (เรียน วันเสาร์-อาทิตย์) ผู้ที่เข้าศึกษาจะได้เรียนรู้และศึกษาวิทยาการผสมผสานเกี่ยวกับ เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ 

Read more

รางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม GOLDGEAR จากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ตัวแทนระดับ “อุดมศึกษา” ในการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ABU ROBOCON 2021 รูปแบบ Online เกม “ดวลเกาทัณฑ์ สานฝันสู่แดนมังกร” โดยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันได้แก่ทีม MECHATRONICS1 ทีม GOLDGEAR

Read more