ประชาสัมพันธ์โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “เมคคาทรอนิกส์ร่วมใจปี 63”

ประชาสัมพันธ์โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “เมคคาทรอนิกส์ร่วมใจปี 63” โดยปีนี้เรามีงบในการดำเนินการทั้งสิ้น 50,000บาท (งบที่ได้รับจากสถาบัน) จึงขอรับบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ ดังต่อไปนี้ 1. ข้าวสาร อาหารแห้ง ขนมขบเคี้ยว 2. อุปกรณ์การเรียน-เครื่องเขียนสำหรับเด็ก 5-12 ปี 3. อุปกรณ์กีฬา 4.

Read more

“น้อง ปัน ปัน” นวัตกรรมหุ่นยนต์ขนส่งของ ที่ใช้แนวคิดแบบ ROS (Robot Operator System) ที่สร้างสรรค์จากใจ นำไปมอบให้ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครบรอบ ๘๘ ปี ในการรับใช้ภาคสังคม โดยการนำองค์ความรู้ทางวิศวกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง เผื่อตอบแทนสังคมของประทศเรา ตามสโลแกนของพวกเราชาวปทุมวันที่ว่า “รักเรียน เพียรงาน สร้างสรรค์สังคมเพื่อสังคม” ชมรมศิษย์เก่าวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์-ปทุมวัน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน >>ชมน้อง ปัน ปัน<<

Read more