โครงการฝึกอบรมการควบคุมหุ่นยนต์ Micro : Bit และการควบคุมอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)

สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดฝึกอบรมการควบคุมหุ่นยนต์ Micro : Bit และการควบคุมอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เข้าถึงเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 26 โรงเรียน
เมื่อวันที่ 3-5 กรกฏาคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี และคณะทำงาน จัดฝึกอบรมการควบคุมหุ่นยนต์ Micro : Bit และการควบคุมอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เข้าถึงเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 26 โรงเรียน
โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีให้เกียรติมาเป็นประธานในการมอบรางวัลแก่ทีมผู้ชนะเลิศการแข่งขันทั้งสองประเภท พร้อมด้วย ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ-เอกชนในจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเข้าร่วมงาน
หุ่นยนต์และอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) คือเครื่องจักรชนิดหนึ่งที่มีลักษณะโครงสร้างและรูปร่างแตกต่างกันไปตามประเภทของการใช้งาน สิ่งดังกล่าวถูกสร้างขึ้นสำหรับงานที่มีความยากลำบากและความเสี่ยงสูง เช่น งานสำรวจในพื้นที่บริเวณแคบหรือสูง เป็นต้น ระบบควบคุมต่าง ๆ ทำหน้าที่เปรียบเสมือนคำสั่งระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร ซึ่งทำได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการนำหุ่นยนต์และอากาศยานไร้คนขับ(โดรน) เข้ามาทมีบทบาทในการทำงานเพิ่มมากขึ้นเพื่อความสะดวก ปลอดภัย ลดความเสี่ยงอันตรายต่างๆที่อาจเกิดกับมนุษย์ และเป็นการเสริมสร้างจินตนาการ กระตุ้นการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ให้กับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล
ได้สัมผัสและใช้งานจริง ตลอดการอบรมระยะเวลา 3 วัน (3 – 5 กรกฎาคม 2566) เยาวชนจะได้เลือกเข้าอบรมในสิ่งที่ตนเองสนใจและอยากเรียนรู้ โดยทีมวิทยากรของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจะเป็นผู้ปูพื้นฐานความรู้เบื้องต้นให้แก่ผู้เข้าอบรมจนถึงสามารถทำงานได้จริง ควบคุมและใช้งานอุปกรณ์ต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ Micro : Bit และการควบคุมอากาศยานไร้คนขับ(โดรน)
ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์ Micro : bit รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม ด้านผลการแข่งขันการควบคุมอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 ทีม T.5 ROBOT-1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนประชามงคล ทีม PMK1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ทีม MINIBOT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *