โครงการ การพัฒนาด้านวิชาการด้านวิชาชีพ ให้แก่โรงเรียนเทศบาล 5 พหลโยธินมินทรภักดี

วันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2566
สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้จัด โครงการการพัฒนาด้านวิชาการด้านวิชาชีพ ให้แก่โรงเรียนเทศบาล 5 พหลโยธินมินทรภักดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมพื้นฐานการเรียนการสอนให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 38 คน ณ ศูนย์การเรียนกาญจนบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *