ประกาศ รับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

>>คลิก << แบบฟอร์มสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2566 

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เปิดรับสมัตรสำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับ “มัธยมศึกษา” “ปวช.” และ “ปวส.”

โดยเปิดสอนทั้งในแผนการเรียนภาคปกติ (เรียน วันจันทร์-ศุกร์) และภาคพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในกลุ่มอุตสาหกรรม (เรียน วันเสาร์-อาทิตย์)

ผู้ที่เข้าศึกษาจะได้เรียนรู้และศึกษาวิทยาการผสมผสานเกี่ยวกับ เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์  ระบบคอมพิวเตอร์และการควบคุมขั้นสูง เพื่อออกแบบ สร้างผลิตภัณฑ์ และระบบกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปยังลิ้งก์เว็บไซด์ เพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัครและติดตามกำหนดการรับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผ่ายทะเบียนนักศึกษา: 0-2104-9009 ต่อ 1510,1513
ประธานหลักสูตร (ผ.ศ.จรัสศรี เสือทับทิม): 061-632-9649
อาจารย์ประจำหลักสูตร (อ. ภานุรุจ) :088-005-9052

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *