คำร้องขอผ่อนผันประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 2, ชั้นปีที่ 3, ชั้นปีที่ 4 ภาคปกติและภาคพิเศษ คำร้องขอผ่อนผันประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ดาวน์โหลดคำร้องขอผ่อนผันเขียนรายละเอียดให้เรียบร้อย เซฟเป็น PDF ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วส่งกลับมาให้พี่ดาว *** สำหรับคนที่ไม่ผ่อนผันต้องจ่ายให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา (รายละเอียดดังแนบ) ดาวน์โหลด ->ท17_คำร้องขอผ่อนผัน_ป.ตรี

Read more