โครงการค่ายหุ่นยนต์ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี

สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้จัดกิจกรรมค่ายหุ่นยนต์ ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี โดยเป็นการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ Micro : Bit เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ และเพิ่มแรงจูงใจพัฒนากระบวนการทางความคิดอย่างเป็นระบบ สามารถนำไปประยุกต์ให้กับปัญหาและปรับใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *