HOW TO สู้ COVID-19

1. Recheck อาการโควิด-19 ได้ด้วยตัวเอง วินาทีนี้คงไม่มีใครอยากให้โรคนี้เกิดขึ้นกับตัวเอง และยิ่งใครที่ทำงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็มักตั้งคำถามกับตัวเองว่า “วันนี้ฉันเป็นโควิดแล้วหรือยัง” ไทยรัฐออนไลน์จึงนำวิธีการตรวจสอบอาการโควิด-19 ระยะแรก ด้วยตัวเอง รวมถึงวิธีการเข้ารับการตรวจรักษามาบอกข่าว เพื่อให้ทุกท่านได้คลายกังวลและเตรียมรับมือได้อย่างมีสติ เช็กอาการโควิด-19 วันต่อวัน ในการแสดงอาการของโรคโควิด-19 แบบวันต่อวันของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน แต่มีภาพรวมที่เหมือนกัน 3 อย่าง คือ

Read more

อบรม การออกแบบและวิเคราะห์ความแข็งแรงผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐานด้วย SOLIDWORK SIMULATION

อบรม การออกแบบและวิเคราะห์ความแข็งแรงผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐานด้วย SOLIDWORK SIMULATION ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2563 อบรมฟรี! ตลอดหลักสูตร ณ ห้องปฏิบัติการ CAD/CAM/CAE สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โทร. 02-104-9099 ต่อ 3060

Read more