HOW TO สู้ COVID-19

1. Recheck อาการโควิด-19 ได้ด้วยตัวเอง วินาทีนี้คงไม่มีใครอยากให้โรคนี้เกิดขึ้นกับตัวเอง และยิ่งใครที่ทำงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็มักตั้งคำถามกับตัวเองว่า “วันนี้ฉันเป็นโควิดแล้วหรือยัง” ไทยรัฐออนไลน์จึงนำวิธีการตรวจสอบอาการโควิด-19 ระยะแรก ด้วยตัวเอง รวมถึงวิธีการเข้ารับการตรวจรักษามาบอกข่าว เพื่อให้ทุกท่านได้คลายกังวลและเตรียมรับมือได้อย่างมีสติ เช็กอาการโควิด-19 วันต่อวัน ในการแสดงอาการของโรคโควิด-19 แบบวันต่อวันของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน แต่มีภาพรวมที่เหมือนกัน 3 อย่าง คือ

Read more