บรรยากาศ การออกค่ายอาสา “โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม เมคคาทรอนิกส์ร่วมใจ 63”

บรรยากาศ การออกค่ายอาสา “โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม เมคคาทรอนิกส์ร่วมใจ 63” สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ณ โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว และ วัดไผ่คอกวัว ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม วันที่ 30 ก.ค. – 2

Read more