ผลการ Audition ทีมหุ่นยนต์ MCOT-ABU robocon รอบคัดเลือกระดับอุดมศึกษาประจำปี 2563

ผลการ Audition ทีมหุ่นยนต์ MCOT-ABU robocon รอบคัดเลือกระดับอุดมศึกษาประจำปี 2563 วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 ณ หอประชุมศรีนนท์ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ได้ส่งทีมเข้าแข่งขันชื่อทีมว่า MECHATRONICS 1 เป็นตัวแทนสถาบันรวมอีกจำนวน 2

Read more