เชิญชวนพี่น้องทุกท่านร่วมกันช่วยคุณหมอและพยาบาล

ชมรมศิษย์เก่าวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อชุด PPE ให้กับบุคลากรทางการแพทย์

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อชุด PPE ให้กับบุคลากรทางการแพทย์

ธนาคารไทยพานิชย์ บัญชี : ณัฐกา ฟูวงศ์ (ชมรมศิทย์เก่าเมคคาฯ)

เลขบัญชี 117-415653-5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *