สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เข้าร่วมงาน เปิดบ้านอาชีวะยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ EEC

งานเปิดบ้านอาชีวะยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ EEC วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้อำนวยการกอง ผอ.โรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง หัวหน้าส่วนราชการ

Read more

โครงการกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพห้องเรียนพิเศษเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยทินรามิทรภักดี)

นายศักดิ์ชัย พิศาลผล นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพห้องเรียนพิเศษเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยทินรามิทรภักดี) โดยมีนางสาวอรุณี จริญจิตรกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภักดี) เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผศ.ดร.เสกสรร ไชยจิตต์

Read more