การแข่งขันหุ่นยนต์MCOT – ABU robocon ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2563

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ส่งทีมนักศึกษาได้แก่ทีม MECHATRONICS1 และตัวแทนสถาบันอีก 2 ทีมคือ GOLDGEAR และ PIT-BOT เข้าแข่งขันรายการ MCOT – ABU 2020 ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี

Read more

ผลการ Audition ทีมหุ่นยนต์ MCOT-ABU robocon รอบคัดเลือกระดับอุดมศึกษาประจำปี 2563

ผลการ Audition ทีมหุ่นยนต์ MCOT-ABU robocon รอบคัดเลือกระดับอุดมศึกษาประจำปี 2563 วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 ณ หอประชุมศรีนนท์ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ได้ส่งทีมเข้าแข่งขันชื่อทีมว่า MECHATRONICS 1 เป็นตัวแทนสถาบันรวมอีกจำนวน 2

Read more

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น  ด้วยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันได้มีโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งทางสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนพังตรุราษฎ์รังสรรค์ ในโครงการนี้ได้จัดอบรมให้คุณครูและนักเรียน เรื่องการประยุกต์ใช้ตัวควบคุมไมโครคอลโทรลเลอร์ micro:bit ซึ่งเป็นแนวทางการศึกษาแบบสะเต็มศึกษา ในระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ โรงเรียนพังตรุราษฎ์รังสรรค์  หมู่ที่

Read more

บรรยากาศ การออกค่ายอาสา “โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม เมคคาทรอนิกส์ร่วมใจ 63”

บรรยากาศ การออกค่ายอาสา “โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม เมคคาทรอนิกส์ร่วมใจ 63” สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ณ โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว และ วัดไผ่คอกวัว ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม วันที่ 30 ก.ค. – 2

Read more

สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปทุมวัน ขอขอบคุณ สีเบเยอร์ ที่ให้การสนับสนุนสีเบเยอร์ ในการออกค่ายอาสา ฯ

สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปทุมวัน ขอขอบคุณ สีเบเยอร์ ที่ให้การสนับสนุนสีเบเยอร์ ในการออกค่ายอาสา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “เมคคาทรอนิกส์ร่วมใจปี 63” ณ โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว และวัดไผ่คอกวัว หมู่ที่ 11 บ้านไผ่คอกวัว ตำบล บางเลน อำเภอ บางเลน จังหวัด

Read more

ชมรมศิษย์เก่าฯ ขอเรียนเชิญน้องพี่ศิษย์เก่าไป “เยี่ยมค่ายอาสาน้องพี่ ปี 63”

ชมรมศิษย์เก่าฯ ขอเรียนเชิญน้องพี่ศิษย์เก่าไป “เยี่ยมค่ายอาสาน้องพี่ ปี 63” เพื่อมาร่วมพบปะน้อง ๆศิษย์ปัจจุบัน โดยจะมีกิจกรรมร่วมกับน้อง ๆในการสร้างความดี โดยการปลูกต้นไม้ บริเวณรอบ ๆวัดและชุมชน เพื่อตอบแทนสิ่งดี ๆกลับคืนสู่สังคมต่อไป จึงขอเชิญชวนพี่น้อง ร่วมสนับสนุนกิจกรรม บริจาคต้นกล้า เพื่อปลูกร่วมกัน ทำกิจกรรม แสดงพลังแห่งการทำดีร่วมกันในวันที่

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “เมคคาทรอนิกส์ร่วมใจปี 63”

ประชาสัมพันธ์โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “เมคคาทรอนิกส์ร่วมใจปี 63” โดยปีนี้เรามีงบในการดำเนินการทั้งสิ้น 50,000บาท (งบที่ได้รับจากสถาบัน) จึงขอรับบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ ดังต่อไปนี้ 1. ข้าวสาร อาหารแห้ง ขนมขบเคี้ยว 2. อุปกรณ์การเรียน-เครื่องเขียนสำหรับเด็ก 5-12 ปี 3. อุปกรณ์กีฬา 4.

Read more

“น้อง ปัน ปัน” นวัตกรรมหุ่นยนต์ขนส่งของ ที่ใช้แนวคิดแบบ ROS (Robot Operator System) ที่สร้างสรรค์จากใจ นำไปมอบให้ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครบรอบ ๘๘ ปี ในการรับใช้ภาคสังคม โดยการนำองค์ความรู้ทางวิศวกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง เผื่อตอบแทนสังคมของประทศเรา ตามสโลแกนของพวกเราชาวปทุมวันที่ว่า “รักเรียน เพียรงาน สร้างสรรค์สังคมเพื่อสังคม” ชมรมศิษย์เก่าวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์-ปทุมวัน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน >>ชมน้อง ปัน ปัน<<

Read more

คำร้องขอผ่อนผันประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 2, ชั้นปีที่ 3, ชั้นปีที่ 4 ภาคปกติและภาคพิเศษ คำร้องขอผ่อนผันประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ดาวน์โหลดคำร้องขอผ่อนผันเขียนรายละเอียดให้เรียบร้อย เซฟเป็น PDF ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วส่งกลับมาให้พี่ดาว *** สำหรับคนที่ไม่ผ่อนผันต้องจ่ายให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา (รายละเอียดดังแนบ) ดาวน์โหลด ->ท17_คำร้องขอผ่อนผัน_ป.ตรี

Read more