การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้และทักษะด้านหุ่นยนต์ วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562

วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562  สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมกับ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านหุ่นยนต์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โดยมีทีมวิทยากร ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัสศรี เสือทับทิม 2. อาจารย์สุรงค์กร เพชรรักษ์ 3. อาจารย์ปฏิภาณ

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม “เมคคาทรอนิกส์ร่วมใจปี 62”

ประชาสัมพันธ์โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม “เมคคาทรอนิกส์ร่วมใจปี 62″ และ การจำหน่ายเสื้อค่ายประจำปีนี้ —————– รายการจำหน่ายเสื้อค่ายทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม”เมคคาทรอนิกส์ร่วมใจปี 62” เสื้อยืดคอกลม สีน้ำตาลอ่อน ราคา 200 บาท เสื้อโปโล สีขาว ราคา 300 บาท *ไซส์พิเศษ อก

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและวิเคราะห์ความแข็งแรงผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐานด้วยซอฟต์แวร์ CATIA V5 FEA

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรมออกแบบทางวิศวกรรม CATIA V5 FEA ภายใต้โครงการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและวิเคราะห์ความแข็งแรงผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐานด้วยซอฟต์แวร์ CATIA V5 FEA” ในวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการ CAD/CAM/CAE ชั้น

Read more