เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม ในโครงการอบบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและวิเคราะห์ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐานด้วยซอฟต์แวร์ Solidworks Simulation

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินโครงการอมรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและวิเคราะห์ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐานด้วยซอฟต์แวร์ Solidworks Simulation ให้กับนักศึกษา ประชาชน สถานประกอบการและผู้สนใจจำนวน 20 คน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสแกน QR code เพื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียนหรือคลิ้กลิ้งก์ด้านล่างเพื่อเข้าสูหน้าลงทะเบียนสมัครฯ

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *