รับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

>>คลิก << แบบฟอร์มสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2565  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ได้เปิดรับสมัตรสำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ปวช. และ ปวส. โดยเปิดสอนทั้งในแผนการเรียนภาคปกติ (เรียน วันจันทร์-ศุกร์) และภาคพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในกลุ่มอุตสาหกรรม (เรียน วันเสาร์-อาทิตย์) ผู้ที่เข้าศึกษาจะได้เรียนรู้และศึกษาวิทยาการผสมผสานเกี่ยวกับ เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ 

Read more

รางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม GOLDGEAR จากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ตัวแทนระดับ “อุดมศึกษา” ในการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ABU ROBOCON 2021 รูปแบบ Online เกม “ดวลเกาทัณฑ์ สานฝันสู่แดนมังกร” โดยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันได้แก่ทีม MECHATRONICS1 ทีม GOLDGEAR

Read more