เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2/2564

 

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคการเรียนที่ 2/2564

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2564

เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

ดูประกาศรับสมัครดาวน์โหลดใบสมัครและใบชำระเงินค่าสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ http://admin.pit.ac.th/reg

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2104-9099 ต่อ 1510-3 หรือ 08-0591-8923

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *