เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2/2564

  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคการเรียนที่ 2/2564 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2564 เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ดูประกาศรับสมัครดาวน์โหลดใบสมัครและใบชำระเงินค่าสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ http://admin.pit.ac.th/reg สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2104-9099 ต่อ

Read more