สืบสานวัฒนธรรมมุทิตาจิตและรดน้ำขอพรอดีตอาจารย์อาวุโสและผู้สูงอายุ

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันขอเรียนเชิญ อาจารย์อาวุโส บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน

สืบสานวัฒนธรรมมุทิตาจิตและรดน้ำขอพรอดีตอาจารย์อาวุโสและผู้สูงอายุ

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ.2564

ณ ลานปฏิบัติธรรรม (ลานไทร) สถาบันเทคโนโลยปทุมวัน

**ขอเชิญชวนผู้เข้าร่วมงานแต่งกายเสื้อลายดอก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *