โครงการอบบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและวิเคราะห์ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐานด้วยซอฟต์แวร์ Solidworks Simulation

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินโครงการอมรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและวิเคราะห์ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐานด้วยซอฟต์แวร์ Solidworks Simulation ให้กับนักศึกษา ประชาชน สถานประกอบการและผู้สนใจจำนวน 20 คน โดยจัดอบรมในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2564 ถึงวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 8.30

Read more

สืบสานวัฒนธรรมมุทิตาจิตและรดน้ำขอพรอดีตอาจารย์อาวุโสและผู้สูงอายุ

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันขอเรียนเชิญ อาจารย์อาวุโส บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน สืบสานวัฒนธรรมมุทิตาจิตและรดน้ำขอพรอดีตอาจารย์อาวุโสและผู้สูงอายุ วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ.2564 ณ ลานปฏิบัติธรรรม (ลานไทร) สถาบันเทคโนโลยปทุมวัน **ขอเชิญชวนผู้เข้าร่วมงานแต่งกายเสื้อลายดอก

Read more