“น้อง ปัน ปัน” นวัตกรรมหุ่นยนต์ขนส่งของ ที่ใช้แนวคิดแบบ ROS (Robot Operator System) ที่สร้างสรรค์จากใจ นำไปมอบให้ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครบรอบ ๘๘ ปี ในการรับใช้ภาคสังคม โดยการนำองค์ความรู้ทางวิศวกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง เผื่อตอบแทนสังคมของประทศเรา ตามสโลแกนของพวกเราชาวปทุมวันที่ว่า
“รักเรียน เพียรงาน สร้างสรรค์สังคมเพื่อสังคม”
ชมรมศิษย์เก่าวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์-ปทุมวัน
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *