โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและวิเคราะห์ความแข็งแรงผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐานด้วยซอฟต์แวร์ CATIA V5 FEA

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรมออกแบบทางวิศวกรรม CATIA V5 FEA ภายใต้โครงการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและวิเคราะห์ความแข็งแรงผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐานด้วยซอฟต์แวร์ CATIA V5 FEA” ในวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการ CAD/CAM/CAE ชั้น 3 อาคารกรมพระสวัสดิ์ฯ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน


โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางระบบออนไลน์
หรือดาวน์โหลดใบสมัครแล้วส่งด้วยตนเองได้ที่ชั้น 1 ห้องสำนักงานสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน หรือส่งอีเมล์มาที่สำนักงานสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิก ([email protected])
จำกัดจำนวนผู้ข้าอบรม 25 ท่าน

ใบสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการณ์
รายละเอียดและกำหนดการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *